Oct
13
Event Time: 13 Oct - 30 Nov / Event Location: Casa Ferro, Casa Carlà

1 setmana per a 4 persones: 375 € ( en apartament 2 habitacions, 6 nits.)

1 setmana per a 2 persones: 270 € ( en apartament 1 habitació, 6 nits.)

Preus amb IVA inclòs. Taxa Turística no inclosa.